Nasze kursy

Kursy KONWERSACYJNE

Propozycja dla wszystkich którzy chcą przełamać barierę w mówieniu.

Oferujemy 3 poziomy zaawansowania:

  • pre- intermediate (niżej średniozaawansowany)
  • intermediate (średniozaawansowany)
  • upper-intermediate/advanced (zaawansowany)

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu o stałych porach rano bądź po południu i trwają 75 minut. Zajęcia odbywają się w grupie 3-4 osobowej. W każdym tygodniu oferowana jest inna tematyka zajęć (np. sport, podróże, hobby itp.)

Kładziemy główny nacisk na sprawną komunikację językową i poszerzanie słownictwa z danej tematyki.

Kursy dla MŁODZIEŻY

Oferta dla młodzieży szkolnej, która chce dobrze przygotować się do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i trwają 90 bądź 75 minut raz w tygodniu. Kurs rozwija umiejętności pisania, czytania, rozumienia ze słuchu oraz mówienia i nastawiony jest na intensywne tempo pracy które ma na celu aby młodzież dobrze przygotowała się do egzaminów. Postępy uczniów są regularnie sprawdzane w formie testów pisemnych i odpowiedzi ustnych.

Na koniec kursu słuchacz otrzymuje od lektora indywidualną informacje zwrotną dotyczącą jego postępów w nauce języka angielskiego oraz certyfikat o ukończonym poziomie kursu.

Kursy INDYWIDUALNE

Jest to oferta skierowana dla osób które chcą uczyć się języka indywidualnie.

Kursy indywidualne dają możliwość elastycznego dostosowania terminów zajęć oraz ich treści do potrzeb kursanta. Tempo i intensywność kursu dopasowana do wymagań uczącego. Istnieje możliwość odwołania zajęć z 24 h wyprzedzeniem.

Kursy dla DOROSŁYCH

Kurs ogólny z naciskiem na swobodną komunikację i praktyczne aspekty języka przydatne w życiu codziennym.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 bądź 75 minut. Istnieje możliwość wyboru zajęć w godzinach rannych bądź popołudniowych.

Kurs rozwija umiejętności pisania, czytania , rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Jest przeznaczony dla osób rozpoczynających, jak i kontynuujących naukę języka angielskiego.

Zajęcia odbywają się w małych 3-5 osobowych grupach w kameralnej atmosferze.